Tussen patina en vuil: het veranderende uiterlijk van schilderijen

FEBRUARI 2017

Bijzondere lezing in samenwerking met de Illustere School

Evenementx
Klaas Jan van den Berg spreekt in deze bijzondere lezing over het conserveren van kunstwerken. Wat verandert de verloop van tijd aan de culturele waarde van de werken?

Schilderijen vormen een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed en onze geschiedenis. In musea en andere instellingen wordt van alles gedaan om de werken zo goed mogelijk te behouden voor de toekomst. Maar wat is het dat we behouden? Schilderijen verouderen waardoor het uiterlijk verandert in de loop van de tijd. Wat betekent dit voor de culturele waarde van de werken, en hoe kunnen we deze waarde zo groot mogelijk maken?

Patina of degradatie?
Sommige veranderingen zijn inherent aan de gebruikte materialen en de toepassing ervan, en hoeven niet tot waardevermindering te leiden. Maar hoe kunnen we onderscheid maken tussen acceptabele veranderingen (vorming van ‘patina’), en ongewenste degradatie? En hoe kunnen we deze veranderingen zoveel mogelijk beperken?

Samenwerking
Het begrip van chemische veranderingen is essentieel voor restauratoren (voor een optimaal behoud) maar ook voor kunsthistorici (voor een optimale interpretatie). In een ideale wereld werken natuurwetenschappers, restauratoren en kunsthistorici hierbij samen. Hoe kunnen we zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt?

De lezing
In de lezing gaat chemicus en senior onderzoeker aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in op verschillende voorbeelden van kunsttechnologisch en materiaaltechnisch onderzoek uit de praktijk, die hij deels behandelt in relatie met restauratieonderzoek.

Over de spreker
Klaas Jan van den Berg is senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Als chemicus (universiteit Utrecht; doctoraat Universiteit van Amsterdam) houdt hij zich sinds 1995 bezig met natuurwetenschappelijke aspecten van schilderkunst, waarbij hij onderzoek doet naar de technologie van verfmaterialen, makelij van schilderijen, en veranderingen en invloed van restauratieingrepen op de fysische en uiterlijke toestand van het schilderij. Leerstoel: Chemische aspecten van conservering en restauratie van cultureel erfgoed, in het bijzonder schilderkunst (leerstoel in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

previous page
This entry was posted in About in focus, Education in focus, Home in focus. Bookmark the permalink.