Oratie Maarten van Bommel: Conservation science in perspectief

11 MEI 2017

Donderdag de 11e mei 2017, des namiddags om 4.00 uur,
zal de Hooggeleerde Heer dr. ing. M. R. van Bommel, benoemd tot Hoogleraar Natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Conservation science in perspectief: De rol van de natuurwetenschappen in conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

Tijd: 16:00 uur
Locatie: Singel 411

Uitnodiging dr. ing. M. R. van Bommel

previous page
This entry was posted in About in focus, Home in focus, Research in focus. Bookmark the permalink.